Polityka prywatności serwisu amperflex.com  (RODO)

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego amperflex.com zwanego dalej Serwisem.
  2. Administratorem danych osobowych rejestrowanych w serwisie jest ALTQUESTA Sebastian Lewiński z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jarzębinowej 18, NIP 6671264746,  REGON 221684332.  Tel: 583500655, e-mail: info@altaquesta.com
  3. Administrator postępuje z udostępnionymi przez Użytkowników danymi w sposób poufny i ostrożny. Stosuje się w tym celu do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (RODO)

  4. Dane osobowe rejestrowane są i przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, składania i realizacji zamówienia, rezerwacji towaru, obsługi reklamacji, realizacji płatności i wysyłki,  wysyłania informacji handlowych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:  zgoda Użytkownika (osoby) na przetwarzanie danych które go dotyczą, niezbędność do wykonywania umów i realizacji zamówień dokonywanych w Serwisie, konieczność wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy
  6. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie przekazuje danych innym osobom ani podmiotom za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w sposób czynny do realizacji zamówienia jak firmy kurierskie i spedycyjne oraz podmioty realizujące płatność. 
  7. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania.
  8. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe zostały zarejestrowane w Serwisie ma prawo do: wglądu do swoich danych, zmiany danych lub ich usunięcia z bazy, wycofania zgody na przetwarzanie, przeniesienia danych, wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych (aktualnie GIODO)
  9. Administrator dokłada wszelkich starań aby dane zarejestrowane w Serwisie były bezpieczne. W tym celu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne: szyfrowanie połączenia SSL, dostęp chroniony hasłem, dane przechowywane są na profesjonalnych serwerach hostingowych które mają zapewnione awaryjne zasilanie, awaryjne chłodzenie, dyski twarde w konfiguracji RAID, regularnie tworzone są kopie zapasowe.